Městský soud a zastupitelství v Praze a Ministerstvo spravedlnosti a Vrchní státní zastupitelství v Praze➽➽➽➽
http://atelier-alf.blogspot.com/2015/12/zadost-o-obnovu-rizeni-nove-skutecnosti.html 

Exekučním titulem v dané věci bylo rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, konkrétně příkaz vydaný tímto správním orgánem pod č.j. ČTÚ- 57 740/2013-636/II, vyř.Pij dne 23. ledna 2015.
Tento příkaz nabyl právní moci dne 18. února 2015 a stal se vykonatelným dne 6. března 2015. Obvodní soud pro Prahu 3 pak na základě podaného návrhu evidovaného u zdejšího soudu pod sp.zn. 36 EXE 3728/2015 pověřil soudního exekutora Mgr. Petra Polanského vedením exekuce.

Základní dokumenty zřizovatelů Edukativní konopní konopné kliniky

Stanovy od založení otevřené společnosti Ateliér ALF,z.s. k velkému pátku jarní rovnodennosti dne 21.3.2008 po společnou celorepublikovou akci BED IN dne 10.12.2008 se všemi zřizovateli Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,o.s., Konopí je lék,o.s. a Art Language Factory,o.s.) dle usnesení Valné hromady členů dne 20.12.2017 a změnami ve Sbírce listin na www.justice.cz a na wwww.stanovy.konopijelek.cz 
a přímo ZDE (stačí kliknout)

Policie sděluje

➽➽
➽➽➽➽➽➽➽