http://atelier-alf.blogspot.com/2015/12/zadost-o-obnovu-rizeni-nove-skutecnosti.html 

Exekučním titulem v dané věci bylo rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, konkrétně příkaz vydaný tímto správním orgánem pod č.j. ČTÚ- 57 740/2013-636/II, vyř.Pij dne 23. ledna 2015.
Tento příkaz nabyl právní moci dne 18. února 2015 a stal se vykonatelným dne 6. března 2015. Obvodní soud pro Prahu 3 pak na základě podaného návrhu evidovaného u zdejšího soudu pod sp.zn. 36 EXE 3728/2015 pověřil soudního exekutora Mgr. Petra Polanského vedením exekuce.