Rejstříkové soudy v Praze, Brně a Olomouci

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apaptyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov
Rejstříkové soudy v Praze, Brně a Olomouci

Věc: žádost o informace dle infozákona

Předmětná žádost se týká nevládních organizací asociace Open Royal Academy, které měly dne 14. 5. 2016 valnou hromadu, změnily stanovy a členy statutárních orgánů a do konce června 2016 svým zmocněncem (Dušan Dvořák, MMCA, předseda Cannabis is The Cure,z.s.)  doložily se všemi náležitostmi řádné ověřené návrhy změn na ověřeném inteligentním formuláři a zákonem vyžadované ověřené listiny, stanovy atd., avšak změny nejsou dosud uvedeny ve veřejném rejstříku na http://portal.justice.cz/, což je v rozporu se zákonem, nehledě na doloženou svévoli a indiviualní výklad zákona!


Brno - Praha:
Sdělte informaci, proč je nevládní organizace Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 na http://portal.justice.cz/ vedena stále u rejstříkového soudu v Praze, když bylo rejstříkovým soudem usnesením ze dne 30. 6. 2016 rozhodnuto o převodu do Brna kvůli změně adresy! Jaké konkrétní skutečnosti brání, aby usnesení bylo naplněno v souladu se zákonem?


Praha:
Sdělte informaci, proč je nevládní organizace Ateliér ALF, z.s., IČ:  226 80 101 na http://portal.justice.cz/ vedena s adresou a statutárními orgány platnými do 14. 5. 2016 a dosud nebylo vydáno usnesení o změně. Jaké konkrétní zákonné skutečnosti tomu brání?

Olomouc:
Sdělte informaci, proč jsou nevládní organizace Art Language Factory, z.s.,  IČ: 227 24 303 a Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 706 31 298 na http://portal.justice.cz/ vedeny s adresou a statutárními orgány platnými do 14. 5. 2016 a dosud nebylo vydáno usnesení o změně.  Jaké konkrétní zákonné skutečnosti tomu brání?

Sdělte informaci, proč je nevládní organizace Cannabis is The Cure, z.s., na http://portal.justice.cz/ vedena se starou adresou do 14. 5. 2016 a dosud nebylo vydáno usnesení o změně adresy. Jaké konkrétní zákonné skutečnosti tomu brání?

Komentář: Ve všech návrzích na změnu zmocněnec a členské organizace asociace postupovaly zcela totožně - totožná ověření a čestná prohlášení a další zákonem vyžadované listiny a čestná prohlášení o splnění všech zákonných podmínek pro vedení v rejstříku včetně majitelů nemovitostí nebo zmocnění zmocněnce. Opakovaně úředně ověřováno!  Jak sami vidíte, úředníci rejstříku postupují zcela svévolně.  Tyto skutečnosti nám velmi vážně komplikují plnění cílů schválenáých na Valné hromadě a stojí nemálo penez a úsilí!


6.9.2016                                                     Miloslav Tetour, MCA, předseda