Dne 6.11.2016 předsedovi soudu

Bezbariérová společnost 
Ateliér ALF, z.s., IČ:  226 80 101
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6Předseda MS v Praze - Spálená
Místopředseda MS v Praze - Slezská
Na vědomí: Senátorka Daniela Filipiová 

Věc: opakovaná stížnost na průtahy rejstříkového soudu při zavedení změn a podnět na kárné řízení

1. Přestože usnesení o změně pražské adresy Ateliér ALF,z.s. je již dva měsíce platné, změna byla zavedena teprve minulý týden a rejstříkový soud si vymýšlel, že věc je v odvolacím řízení u VS v Praze, což nebylo pravda a což VS v Praze doložil a soud z toho nevyvodil žádné opatření, stejně tak jako nevyvodil žádné opatření ze stížnosti, že nám jsou rozhodnutí přes naše stížnosti zasílána na adresu, která je 3 roky neplatná. Stejně tak nám dodnes soud nevysvětlil, jak mohl do civilního řízení u MS v Praze k rozhodnutí dne 18.7.2016 dodat tak závažné nepravdivé informace, že nemáme statutární orgán, když toto bylo čitelné i z veřejné Sbírky listin na webu justice.cz a ověřené dokumenty z Valné hromady dne 14.5.2016 měl soud k dispozici již 6.6.2016!!! Dodejme jen, že spis je stále veden v Praze, ne u KS v Brně.

2. Přestože jsme opakovaně doložili všechny ze zákona potřebné dokumenty a personální náležitosti a také plnou moc zmocněnci Dušanu Dvořákovi a dne 29.9.2016 předseda správy soudu Slezská přislíbil obecnému zmocněnci a expředsedovi společnosti Dušanu Dvořákovi, že pokud dodáme v příloze uvedený - nadbytečný, opakovaně doložený - dokument s ověřeným podpisem, bude věc promptně vyřízena, dodnes nejsou na www.justice.cz ve veřejném rejstříku tyto změny uvedeny, tzn. kdo za společnost jedná atd. 

3. Opakovaně sdělujeme, že nám tato netečnost a nezákonné jednání rejstříkového soudu působí značné komplikace, nemateriální, materiální a finanční škody. Pokud se domníváte, že řešením je žaloba na rejstříkový soud, domníváme se, že toto je až poslední krok po vyčerpání všech možných na zákonnost jednání upozorňujících sdělení a stížností. Pokud nebudou změny promptně provedeny, v žalobě škody vyčíslíme a budeme žádat k úhradě. 

V Ospělově dne 6.11.2016

Dušan Dvořák                                    Vladimír Dopita
Zmocněnec a ex předseda            člen správní rady a statutární orgán

- s ohledem na vydání v této věci zasláno toliko elektronicky - 

Příloha - další zmocnění obecného zmocněnce dle nadbytečné výzvy soudu