Žádost ze dne 5.12.2016 o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb. Obvodnímu soudu pro Prahu 3 a na vědomí exekutorskému úřadu s douškou na závěr

Obvodní soud pro Prahu 3 Exekutorský Úřad Liberec
č.j. 36 EXE 3728 dne 15.10.2015 č.j. 131 EX 8674/15-31 dne 1.12.2016

Věc: žádost ze dne 5.12.2016 o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb. Obvodnímu soudu pro Prahu 3 a na vědomí exekutorskému úřadu s douškou na závěr

K žádosti: Na transparentním bankovním účtu nevládní organizace Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 u Raifeisenbank,a.s. číslo účtu 4261244001/5500 je od 2.12.2016 uvedena exekuce pro nehrazení služeb (telefonních poplatků?) společnosti 0 2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336 ve výši 134 570,68 Kč – viz níže (Exekuční příkaz obdržený dnes ze dne 1.12.2016 uvádí celkovou pohledávku ve výši 131 308, 13 Kč)

AKTUÁLNÍ BLOKACE NA ÚČTU - STÁTNÍ BLOKACE
DATUM
ÚČEL
ČÁSTKA
02.12.2016
501, 2.12.2016, Exekutorský úřad Liberec, 22680101
č.j. 131 EX 8674/15 -- 31, a935721
134 570,68
CELKEM
134 570,68 


Sdělte tyto informace

1. jak konkrétně bylo označeno u OS pro Prahu 3 řízení o předmětné žalobě na Ateliér ALF,z.s. předcházející rozhodnutí OS Praha 3 č.j. 36 EXE 3728 dne 15.10.2015 – tzn. pod jakým číslem jednacím a od kdy bylo řízení vedeno a kdy bylo o žalobě soudem rozhodnuto a kdo konkrétně Ateliér ALF,z.s. zastupoval a kdy a kam byla soudem zaslána informace k tomuto soudnímu řízení, že Ateliér ALF,z.s. je společností 02 žalován.

2. jaké konkrétní období nehrazení plateb společnosti O 2 bylo soudem uznáno k exekuci, že společnost Ateliér ALF,z.s. nehradila její služby - od kdy dokdy a za co konkrétně, zašlete na sídlo Ateliér ALF,z.s. kopii rozsudku soudu.

3. Sdělte, jaké další žaloby eviduje OS Praha 3 proti společnosti Ateliér ALF,z.s., resp. jejím kriminálně jednajícím statutárním orgánům a dozorčímu radovi v letech 2011 – 2012 mj. zneužívajícím funkce při správě svěřeného majetku a poškozující podvody, útiskem, pomluvami a krádežemi cizí práva atd., se kterými Policie ČR, OS i OSZ Praha 3, MSZ a VSZ v Praze na páchání trestné činnosti dosud vždy vydatně spolupracovala (minimálně pak u OS Praha 3 soudkyně JUDr. Markéta Písaříková), než je výše uvedená žaloba společnosti 0 2 a nám dosud známé žaloby u OS Praha 3 na Ateliér ALF,z.s., kde jsme dosud vždy za tyto podvodníky a zloděje uhradili jimi vědomě způsobené škody v exekucích, což nadále odmítáme. Víme o těchto žalobách vedených u OS Praha 3: č.j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/2012, 23 C 136/2013 a 21 C 317/2013,

Děkuji a jsem s pozdravem

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6


Sdělení exekutorskému úřadu:
Ateliér ALF,z.s., je v letech 2011 – 2012 fyzickými a právnickými osobami včetně státních orgánů řádně vytunelovaná nevládní organizace, kam na výše uvedený zablokovaný účet chodí pravidelně podpora ve výši 1000 Kč/měsíčně od Nadačního fondu Anima, což můžete ověřit. Jiný účet a majetky (než pohledávky) Ateliér ALF, z.s. nemá a tak bude vaše exekuce splácena po dobu 134 měsíců, pokud je tento příjem od Nadačního fondu pro exekuci legální a Nadační fond s podporou exekutorskému úřadu spíše neskoncuje.

Možná větší vymahatelnost exekuce zajistíte tím, když budete s advokátem exekuci vymáhat po zakladatelích společnosti miliardáře Karla Janečka Kanebos, s.r.o, kterou pachatelé z Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, Praha 3, jíž byl Ateliér ALF,z.s. zřizovatelem s právem hospodaření, po vytunelování a opuštění společnosti Ateliér ALF,z.s. v rámci projektu Bohemp (13.4.2012) společně založili a bohatá ex předsedkyně Ateliér ALF,z.s. Jan Marie Bém byla také jednatelkou Kanebos, s.r.o.

Tihle šikulové z Edukativní konopné kliniky Karlu Janečkovi v letech 2013 - 2015 zpronevěřili 15 milionů korun a ještě jim dal za tu snahu 2 miliony odstupné (zakladatel Kanebos,s.r.o. a v letech 2010 – 2012 dozorčí rada Ateliéru ALF,z.s. Jaroslav Kabilka - organizátor tunelu na Edukativní konopnou kliniku), takže možná kdyby se šlo touto cestou, byla by exekuce dobytná a společnost 0 2 mohla dát grant na dobré účely. Pokud vás to zajímá, archiv tunelování Ateliér ALF,z.s. včetně mojí výzvy 02 z dubna 2014, zda u něj nemá Ateliér ALF,z.s. nějakou pohledávku, že byly Ateliér ALF,z.s. způsobeny různým subjektům nemalé škody (ze strany 0 2 neregováno) vám rádi ke konstruktivnímu řízení zašleme.