Krajský soud v OlomouciAteliér ALF, z.s., IČ:  226 80 101, korespondenčně Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Předseda soudu
Krajský soud v Olomouci
Studentská 7


Věc:  Stížnost předsedovi Krajského soudu v Olomouci na vědomé průtahy v rejstříku. Konkrétně: přes 80 dní od zákonné povinnosti spolkového rejstříku vydat usnesení o změně u nevládních organizací asociace Open Royal Academy dle usnesení valné hromady dne 14.5.2016 v Praze v Tyršově domě na Újezdě) a přes 60 dní od podání stížnosti dne 14. 7. 2016 a přes 30 dní od vydání rozhodnutí KS Olomouc, že věc bude rejstřík řešit, ale spolkový rejstřík KS je nadále nečinný a odmítá vydat informace, co změně brání dle legislativy.

Žádáme předsedu soudu společně s partnery, se kterými jsme na Den lidských práv 10. 10. 2008 uspořádali celorepublikový protestní happening BED IN a jedenáctého září 2010 slavnostně otevřeli v Praze na Žižkově Edukativní konopnou kliniku Ateliér ALF a o čtyři roky později 11.září 2014 v Olomouci Edukativní konopnou kliniku Sanitas Animae  (viz http://vlada-cr.blogspot.com/, a http://sanitasanimae.blogspot.com/ tzn. Ateliér ALF, z.s., IČ:  226 80 101, Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 a Art Language Factory, z.s.,  IČ: 227 24 303, za materiální, morální, odborné, strukturální a právní podpory Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. IČ: 706 31 298 a  Cannabis is The Cure, z.s.IČ: 266 70 232), aby poslední tři výše uvedené nevládní organizace byly okamžitě řádně přeregistrovány v souladu s občanským zákoníkem, správním řádem a zákonem o rejstřících.
Pokud rejstřík vědomě porušuje všechny tři výše uvedené předpisy, jde dovodit, že se pracovníci rejstříku dopustili ve správním řízení deliktu dle přestupkového práva v § 21, pokud nejde, pak kárného provinění.

V Ospělově dne 24.9.2016 za členy asociace a naši nevládní organizace

Slavomil Boudný, místopředseda SR

Schváleno a zmocňují Cannabis is The Cure, z.s. dle § 441 o.z.

Dušan Dvořák, předseda SR