Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysíláníAteliér ALF, z.s., IČ:  226 80 101, člen Open Royal Academy, korespondenčně Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
RRT-52227890 a č,j. RRTV/2791/2016-chr

Věc: Naléhavé – důkazy pro jednání RRTV dne 4. října 2016 o stížnosti právního zástupce asociace Open Royal Academy (Cannabis is The Cure,z.s.) na cenzuru a poplašné zprávy v ČT a ČRo za letitého souhlasu Rady České televize a nově (sledováno) také Českého rozhlasu. 


Jako zakladatelé www.konopijelek.cz dne 21.3.2008 žádáme předsedu Rady společně s partnery, se kterými jsme na Den lidských práv dne 10. 10. 2008 uspořádali celorepublikový protestní happening BED IN a 11. září 2010 slavnostně otevřeli v Praze na Žižkově Edukativní konopnou kliniku Ateliér ALF a o čtyři roky později dne 11. září 2014 v Olomouci Edukativní konopnou kliniku Sanitas Animae  (viz http://vlada-cr.blogspot.com/ a http://sanitasanimae.blogspot.com/ tzn. nevládní organizace Ateliér ALF, z.s., IČ:  226 80 101, Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 a Art Language Factory, z.s.,  IČ: 227 24 303, za materiální, morální, odborné, strukturální a právní podpory Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. IČ: 706 31 298 a  Cannabis is The Cure, z.s.IČ: 266 70 232), aby předseda rady a její členové sami posoudili v příloze uvedené důkazy organizovaného zločinu předané dne 22. 9. 2016 předsedům nejvyššího a ústavního soudu, kteří je vědomě ignorují a žádali veřejně uvedené v přímém televizním a rozhlasovém přenosu vysvětlit: 


1.    Jak mohou soudci a státní zástupci a ministr spravedlnosti v rozhodnutích vědomě lhát, že konopí je prekurzor a navíc lhát, že mají policisté normu na měření THC v konopí (určení vzorku) sklizeného z plochy do 100m2 a pěstovaného přesně dle § 29 zákona o návykových látkách, když rozdíly dle definice mohou být až stonásobné. Konopí není v zákoně o prekurzorech uvedeno a ověřit si to může každý novinář. 

2.    Jak soudci a státní zástupci a ministr spravedlnosti v rozhodnutích vědomě lhát, že nejvyšší soud nemusí položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru, protože zákon o návykových látkách do databáze TRIS nepatří, protože konopí je prekurzor, když je tam novelizace předpisů o pěstování a výrobě konopí uvedena i za ČR a každý si to může ověřit? 

3.    Jak mohou soudci a státní zástupci a ministr spravedlnosti svolit zakazovat vyšetřit spáchané zločiny a chybějící zkonfiskované majetky, když současně všichni odpovědní ignorují fakt neodůvodněných rozhodnutí a nevyrovnání se s netrestností dle judikatury a trestního práva v §§ 28 a 31, odst. 1 . 

V Ospělově dne 24. 9. 2016 za členy asociace a naši nevládní organizace
Slavomil Boudný, místopředseda správní rady